Polityka prywatności

 

Wstęp

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), Pramac sp.z.o.o. (z siedzibą przy ul. Krakowskiej 141-155, bud. F, 50-428 Wrocław) dostosowało swoje procedury przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pramac sp.z.o.o, pod numerem KRS 0000239425, NIP 8992544887, REGON 020109810. Dane kontaktowe do spółki są następujące:  e-mail polska@pramac.com.

Pracownikiem pełniącym rolę Administratora danych osobowych na podstawie upoważnienia jest Kamil Radziszewski, e-mail: kamil.radziszewski@pramac.com.

 

  1. Definicje

 1.1 “Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 

1.2 “Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności Kliencie lub potencjalnym kliencie, pracowniku, konsultancie, agencie, pełnomocniku lub jakiejkolwiek innej osobie działającej w imieniu lub na rzecz Klienta lub potencjalnego klienta.

 

1.3 “Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

1.4 “Podmiot Przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 

1.5 “Niezbędność do wykonania umowy” jeżeli są Państwo naszym klientem, przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz występuje nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

 

1.6 “Państwa zgoda” w niektórych przypadkach, gdy będziemy chcieli przetwarzać Państwa Dane Osobowe, a nie będziemy mogli skorzystać z żadnych przesłanek spośród wymienionych powyżej, będziemy mogli poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie w określonym celu. W takim przypadku będziesz mógł wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Zakres oraz cele przetwarzania danych

 

2.1. Kategoria podmiotów danych: klienci, potencjalni klienci, dostawcy, potencjalni dostawcy

 

Zakres danych: imię i nazwisko, firma/ nazwa przedsiębiorstwa, NIP, REGON, numer telefonu, adres email, podpis, dane związane z prowadzoną działalnością, obsługą i realizacji zamówień, dane związane z obsługą płatności, reklamacje, dane identyfikacyjne i autoryzacyjne

 

Cele przetwarzania

– zawarcie i wykonanie umowy, której są Państwo stroną;

– zakładanie i zarządzanie kontami na stronie internetowej www.pramac.com oraz sklepie internetowym www.pramac-lifter.pl;

– rozwiązywanie problemów technicznych;

– obsługa zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług lub przedmiotu umowy;

– obsługa i realizacja zamówień;

– obsługa wierzytelności oraz dochodzenie roszczeń;

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

 

– prowadzenie ewidencji do celów podatkowych;

– wystawianie i przechowywanie faktur;

– udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

– monitorowania naszych relacji z klientami;

– przeprowadzanie ankiet satysfakcji;

– sporządzania statystyk sprzedaży;

– marketing naszych produktów i usług;

– przechowywanie danych dla celów obrony przed roszczeniami;

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

 

2.2 Kategoria podmiotów danych: pracownicy, konsultanci, agenci, pełnomocnicy lub inne osoby fizyczne działające w imieniu lub na rzecz klienta, potencjalnego klienta, dostawcy lub innego kontrahenta

 

Zakres danych: imię i nazwisko, firma/nazwa przedsiębiorstwa, stanowisko, numer telefonu, adres email, podpis, dane identyfikacyjne i autoryzacyjne

 

Cele przetwarzania

– wystawianie i przechowywanie faktur;

– udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– zawarcie i wykonanie umowy z klientem, dostawcą lub innym kontrahentem, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają;

– zakładanie i zarządzanie kontami na stronie internetowej;

– rozwiązywania problemów technicznych;

– obsługa zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług;

– obsługa i realizacja zamówień;

– marketing naszych produktów i usług;

– monitorowania naszych relacji z klientami;

– przeprowadzanie ankiet satysfakcji;

– sporządzania statystyk sprzedaży;

– obsługa wierzytelności, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

2.3 Kategoria podmiotów danych: Użytkownicy strony internetowej www.pramac.com oraz sklepie internetowym www.pramac-lifter.pl a także profili firmy w mediach społecznościowych

 

Zakres danych: adres IP komputera; wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego trafiłeś na nasze strony; rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzystasz, inne informacje transmitowane protokołem http, dane wynikające z plików Cookie; imię i nazwisko; wizerunek; nazwa profilu społecznościowego; identyfikator w mediach społecznościowych, inne dane podane w związku z korzystaniem z naszych profili w mediach społecznościowych

 

Cele przetwarzania

– prowadzenie statystyk dla naszych serwisów internetowych;

– rozwój naszych usług;

– prowadzenie marketingu naszych produktów i usług (wyświetlanie reklam w naszych serwisach internetowych).

– monitorowania doświadczeń klienta na naszej stronie internetowej;

– rozwijanie serwisów, w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości usług;

– organizacji, przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie konkursów;

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– organizacja funkcjonowania i zarządzanie profilami w mediach społecznościowych;

– komunikacja i udzielanie odpowiedzi na Państwa wiadomości;

– utrzymywania relacji z użytkownikami oraz promowania naszej firmy w Internecie;

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. b

 

2.4 Kategoria podmiotów danych: Osoby kontaktujące się ze spółką Pramac sp.z.o.o.

 

Zakres danych: Zakres przetwarzanych Danych Osobowych zależny będzie od kategorii sprawy w jakiej się z nami Państwo kontaktują. W szczególności możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe oraz dane wynikające z przedmiotu kontaktu.

 

Cele przetwarzania

 Cel zależny będzie od kategorii sprawy w jakiej się z nami kontaktujesz. W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu : przyjęcia i rozpatrzenia dyspozycji, żądania, wniosku, reklamacji, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji, prowadzenia postępowań spornych

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

2.5 Kategoria podmiotów danych: osoby udzielające zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

 

Zakres danych: imię i nazwisko, firma/nazwa przedsiębiorstwa, NIP, numer telefonu, adres email

 

Cele przetwarzania

przesyłanie zamówionej przez Państwo informacji handlowej (newslettery, ulotki);

– prowadzenia marketingu naszych produktów i usług;

– przesyłania informacji handlowych oraz przedstawianie ofert;

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz “Państwa zgoda”

 

3. Pliki Cookie

 

W ramach naszych serwisów www.pramac.com oraz www.pramac-lifter.pl gromadzimy dane w wykorzystaniem technologii plików cookie. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym oraz przeznaczone są do korzystania z witryn internetowych. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niektórych przypadkach informacje zawarte w plikach cookie mogą stanowić dane osobowe.

 

Pliki cookie są używane do zapisywania informacji o stanie, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową. Informacjami o stanie mogą być na przykład: identyfikator sesji, język, data wygaśnięcia, domena i tak dalej. Pliki cookie umożliwiają przechowywanie informacji o stanie w okresie ich ważności, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do różnych stron witryny internetowej lub gdy ta przeglądarka wraca do wspomnianej witryny później.

 

W witrynach firmy Pramac mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookie – „ciasteczka sesyjne” i „trwałe pliki cookie”. Cookie sesyjne to tymczasowe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia witryny Pramac. Trwałe plik cookie pozostają na urządzeniu przez znacznie dłuższy czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia (czas, w którym ciasteczko pozostanie na urządzeniu, będzie zależał od czasu trwania lub „żywotności” określonego pliku cookie i ustawień przeglądarki).

 

Podmiotem zamieszczającym pliki cookie pochodzące z witryn internetowych Pramac w Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym dostęp do plików cookie zamieszczonych w Twoim urządzeniu końcowym jest firma Pramac.

 

Zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, natomiast korzystamy z nich w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych (wyświetlanie reklam na stronach www), na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres polska@pramac.com, telefoniczny na numer 71 782 26 90 lub listem pocztowym.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać zależnie od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okresy przechowywania są następujące:

– jeśli występuje nasz prawnie uzasadniony interes, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji tego interesu do czasu jego ustania albo zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu;

– do momenty cofnięcia przez Państwa zgody na marketing bezpośredni;

– okres, przez jaki są świadczone usługi lub sprzedaż towaru;

– dane osobowe zawarte w plikach cookie, będę przechowywane przez cykl życia cookie ( do max 13 miesięcy) lub do czasu ich usunięcia przez Państwa z przeglądarek;

– przez okres wskazany w przepisach prawa np. dane osobowe w fakturach będą przechowywane przez okres wskazany w prawie podatkowym;

– przez okres lubienia, śledzenia, obserwowani naszych profili w mediach społecznościowych;

– przez okres, który jest niezbędny do obrony interesów ADO

 

5. Przekazywanie danych osobowych

Firma Pramac sp.z.o.o. nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to usprawiedliwione naszymi uzasadnionymi potrzebami zawodowymi i biznesowymi, do realizacji Państwa żądań i/lub wykonania przez Pramac obowiązku prawnego.

 

W ramach Pramac, Państwa dane osobowe są dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników firmy Pramac oraz wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane do:

 

– dostawcy usług płatniczych związanych z obsługa zamówień;

– dostawcy systemów IT oraz usług hostingu;

– dostawcy usług związanych z obsługą zamówień, jak firmy kurierskie, dostawcy usług pocztowych;

– kancelarie prawne, którym Pramac sp.z.o.o. zlecił świadczenie usług prawnych, w tym prowadzenie postępowań;

– sądy, organy ścigania, ograny nadzorcze;

– audytorzy wewnętrzni, profesjonalni księgowi, doradcy prawni;

– spółkom Grupy Pramac i podmiotom współpracującym

– potencjalni nabywcy, partnerzy w związku z potencjalnym lub faktycznym połączeniem, bądź podziałem firmy Pramac

 

6.  Przekazywanie do państw trzecich

Przekazujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do podmiotów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz do państw trzecich (m.in. do USA).

 

Jeżeli przetwarzanie wiąże się z przekazaniem danych osobowych do kraju spoza EOG, który nie został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, Pramac zobowiązuje się do zabezpieczenia takiego transferu za pomocą jednego z mechanizmów określonych przez przepisy, jako gwarantujących odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w tym mechanizmów określonych w art. 46-49 RODO, w szczególności:

 

– wiążących reguł korporacyjnych, obowiązujących w grupie Pramac sp.z.o.o.

 

Szczegółowe informacje na temat transferu danych osobowych do państw trzecich, stosowanych zabezpieczeń takiego transferu, jak też kopię takich zabezpieczeń uzyskać możesz kontaktując się z nami na adresy wskazane we wstępie niniejszej polityki.

 

7. Bezpieczeństwo przetwarzania

Pramac stosuje uzasadnione komercyjnie, techniczne i organizacyjne mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed kradzieżą, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Państwa dane osobowe będą przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne bez autoryzacji.  Podczas wprowadzania poufnych informacji (takich jak hasła), szyfrujemy te informacje za pomocą SSL.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia są następujące:

 

  1. Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy w spółce przetwarzane są jej dane osobowe. W tym celu wysyła mail na adres polska@pramac.com, w temacie maila pisząc ,,prawo dostępu” lub list pocztowy. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz pozyskania następujących informacji:

 

a) w jakim celu są przetwarzane jej dane osobowe;

b) jakich kategorii danych osobowych dotyczy przetwarzanie;

c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

 

Informacja jest udzielana drogą elektroniczną na maila osoby pytającej, bądź przekazem pocztowym na jej koszt. W odpowiedzi załącza się kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

2. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Zgłoszenie to przesyła się Administratorowi danych osobowych na maila polska@pramac.com, o temacie ,,sprostowanie danych” lub listem pocztowym na adres siedziby Pramac sp.z.o.o. Zgłoszenie powinno zawierać, dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej oraz wykaz danych, które mają być uzupełnione/sprostowane. Administrator weryfikuje przetwarzanie danych, które następnie modyfikuje w przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia. O wynikach weryfikacji Administrator informuje osobę zgłaszającą uwagi drogą mailową bądź listowną.

 

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych;

c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

e) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędnie prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

 

Osoba żądająca usunięcia danych wysyła żądanie na maila polska@pramac.com, o temacie ,,usunięcie danych” lub listem pocztowym na adres siedziby Pramac sp.z.o.o. Żądanie powinno zawierać dane indentyfikacyjne osoby zgłaszającej, wykaz danych które maja zostać usunięte oraz jedna z okoliczności uzasadniających żądanie, wymieniona w powyższym katalogu.

 

Administrator odmawia usunięcia danych w przypadku, gdy jest to niezbędne

 

– do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

–  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, pisząc maila o temacie ,,ograniczenie przetwarzania” na adres polska@pramac.com lub listem pocztowym. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe można jedynie przechowywać.  Do ograniczenia może dojść w następujących przypadkach:

 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Ograniczenia przetwarzania dokonuje się poprzez odpowiednie oznaczenie danych osobowych, których dotyczy żądanie, przetwarzanych zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, tak aby każda osoba, która jest upoważniona do przetwarzania tych danych była świadoma iż dane te można jedynie przechowywać. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania informuje się o tym osobę, która żądała ograniczenia.

 

5. Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, ma ona prawo otrzymać w formacie .pdf dane osobowe jej dotyczące. Osoba ta ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Pramac sp.z.o.o..  Administrator firmy Pramac sp.z.o.o. może przekazać dane bezpośrednio innemu Administratorowi na żądanie osoby, o ile jest to technicznie możliwe i osoba wykaże, iż Administrator, któremu mają zostać dane przekazane akceptuje taki sposób pozyskania danych. Zgłaszając żądanie do przenoszenia danych, osoba wysyła maila na polska@pramac.com o temacie ,, przenoszenie danych” lub listem pocztowym.

 

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Sprzeciw należy przesyłać na adres mailowy polska@pramac.com o temacie ,, sprzeciw” lub listem pocztowym na adres siedziby Pramac sp.z.o.o. W momencie otrzymania sprzeciwu, Administrator blokuje możliwość przetwarzania danych do tych celów.

 

Prawo do poinformowania o naruszeniach

W przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, które mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, z pewnymi wyjątkami, bez zbędnej zwłoki Administrator zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, wykonywane jest jasnym i prostym językiem, zawiera informacje opisujące charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiera przynajmniej: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Administratora, opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych oraz opis środków zastosowanych lub proponowanych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

 

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Pramac sp.z.o.o. narusza przepisy prawa.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem ,,Dane osobowe” w temacie maila, na adres polska@pramac.com lub kamil.radziszewski@pramac.com.