„PRAMAC” sp. z o. o. dziękuje za odwiedzenie tej strony internetowej (dalej „Sklep Internetowy”). Odwiedzając Sklep Internetowy użytkownik zgadza się z warunkami prawnymi użytkowania.

Regulamin Sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową pramac-lifter.pl , i będącym właścicielem Sklepu internetowego jest „PRAMAC” sp. z o. o., zwany dalej „Właścicielem” lub „Sprzedającym” z siedzibą przy ul. Krakowskiej 141 – 155 budynek F, 50-428 Wrocław, NIP: 8992544887 REGON: 020109810, KRS: 0000239425, e-mail info.pl@pramac.pl lub polska@pramac.com.

2. Kontakt ze Sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info.pl@pramac.pl lub polska@pramac.com.

3. Regulamin Sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedającego jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie pramac-lifter.pl

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6. Właściciel zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umów sprzedaży zawartych na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na stronie sklepu internetowego oraz jest udostępniona w trakcie składania zamówienia.

7. Informacje, materiały fotograficzne, dane, oprogramowanie, grafika, filmy, obrazy, produkty i ogólnie wszystkie materiały zawarte w Sklepie internetowym (zwane dalej „Materiały”) są wyłączną własnością Pramac sp. z.o.o.

8. Wyraźnie zabrania się powielania, nawet częściowego powielania, pobierania, nagrywania, publikowania lub rozpowszechniania Materiałów w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Sklepu internetowego.

9. Znaki towarowe „PRAMAC” i „LIFTER” są nazwami handlowymi i graficznymi zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością PR Industrial, a także ich odpowiednie loga. Wszelkie inne znaki towarowe i loga wyświetlane w Sklepie internetowym stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

10. Jakiekolwiek użycie lub powielanie tych znaków towarowych i log, z jakiegokolwiek powodu lub celu, jest wyraźnie zabronione.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty i szkody, bezpośrednio lub pośrednio wszelkiego rodzaju i zdarzenia, które mogą wyniknąć z korzystania z Sklepu internetowego.

12. Materiały mogą podlegać zmianom lub aktualizacjom bez powiadomienia. Właściciel zastrzega sobie również wyłączne prawo do wprowadzania zmian i / lub ulepszeń w obrazie, produktach, tekście, aplikacjach znalezionych w Sklepie internetowym, bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym momencie.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy działający pod adresem pramac-lifter.pl i stanowiący własność Właściciela, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

2. Właściciel lub Właściciel Sklepu internetowego lub Sprzedający – Pramac Sp. z o.o., ul. Krakowska 141 – 155 budynek F, 50-428 Wrocław, NIP: 8992544887 REGON: 020109810, KRS: 0000239425, e-mail info.pl@pramac.pl.

3. Klient – przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie internetowym.

4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza sobotami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy.

7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz nabywania w nim produktów.

8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

III. Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
– urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
– dostęp do sieci Internet;
– adres poczty email.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem pramac-lifter.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Twój Profil” dokonuje rejestracji podając nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie ,, Twój Profil ” jest nieodpłatne.

4. Rejestracja jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

– przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu internetowego;
– dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
– dostępu do statusu oraz historii zamówień
– zamówienia produktu
– zmiany swojego hasła
– zmiany swoich danych

9. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

V. Realizacja zamówień

1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

2. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep internetowy prześle wówczas Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
– wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
– podanie danych do formularza rejestracyjnego ,, Dane Płatności ” bądź logowania,
– wybór formy płatności;
– zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
– wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta.
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Klient składając zamówienie jest obowiązany podać:
– Imię i nazwisko
– NIP
– Ulica, Miasto, Kod pocztowy
– Telefon
– Adres e-mail
– inne dane do dostawy jeżeli adres wysyłki będzie inny niż dane nabywcy na fakturze

VI. Formy płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:
a.) System płatności online
b.) Przelewu

VII. Ceny

1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN ( ceny netto i brutto ) i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów.

2. Dla Klienta wiążąca jest cena produktu przesłana w potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przesłane do Przedsiębiorcy jest momentem zawarcia umowy sprzedaży.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest po otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzana jest w przesłanej wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

1. Dostawa zakupionych produktów w Sklepie internetowym odbywa się poprzez firmę kurierską JAS – FBG S.A. ( NIP: 6330003565, adres: 40-706 Katowice ul. Kolejowa 17 )

2. Termin dostawy jest ustalany w sposób indywidualny z każdym Klientem w potwierdzeniu zamówienia.

3. Dostawa i odbiór produktów dokonywana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.

IX. Zwroty

1. Właściciel Sklepu internetowego nie ponosi kosztów zwrotu zakupionych produktów przez Klientów.

2. Klienci ponoszą koszty zwrotu produktów do Właściciela Sklepu internetowego. Wybór firmy kurierskiej do transportu zwracanych produktów należy do Klienta.

3. Zwrot zamówienia od Klienta musi być uzgodniony z Właścicielem drogą mailową przez Klienta. Właściciel udziela zgody na zwrot zamówionych produktów. Nie otrzymanie zgody przez Klienta oznacza brak akceptacji na zwrot zamówienia.

4. Adres do wysyłki zwracanych produktów od Klientów jest następujący: Pramac Sp. z o.o., ul. Krakowska 141 – 155 budynek F, 50-428 Wrocław.

5. Po dostarczeniu do Właściciela Sklepu internetowego zwracanych produktów, Właściciel dokonuje weryfikacji stanu produktów. Wyniki weryfikacji decydują o otrzymaniu zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta.

6. Właściciel Sklepu internetowego dokonuje zwrotu otrzymanych pieniędzy od Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu zamówienia po zrealizowaniu wymaganych przez Regulamin warunków zwrotu.

7. Właściciel sklepu informuje, że produkty zwrócone przez Klientów bez uprzedniej zgody Właściciela oraz bez opłaconego transportu nie będą przyjmowane.

X. Anulowanie zamówienia

1. Przy anulowaniu zamówienia, kwota zwrócona klientowi jest pomniejszona o prowizję serwisu przetwarzającego płatność Blue Media według stawki 0,99% od transakcji.

2. Przy anulowaniu zamówienia, klient ponosi koszt anulowania rozpoczętych procedur kompletacji i transportu zamówienia.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie internetowej, stanowiącej integralną część Regulaminu.

XII. Pozostałe regulacje

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

2. Właściciel Sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.