„PRAMAC” sp. z o. o. dziękuje za odwiedzenie tej strony internetowej (dalej „Sklep Internetowy”). Odwiedzając Sklep Internetowy użytkownik zgadza się z warunkami prawnymi użytkowania.

Regulamin Sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową pramac-lifter.pl , i będącym właścicielem Sklepu internetowego jest „PRAMAC” sp. z o. o., zwany dalej „Właścicielem” lub „Sprzedającym” z siedzibą przy ul. Krakowskiej 141 – 155 budynek F, 50-428 Wrocław, NIP: 8992544887 REGON: 020109810, KRS: 0000239425, e-mail info.pl@pramac.pl lub polska@pramac.com.

2. Kontakt ze Sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info.pl@pramac.pl lub polska@pramac.com.

3. Regulamin Sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedającego jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie pramac-lifter.pl

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6. Właściciel zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umów sprzedaży zawartych na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na stronie sklepu internetowego oraz jest udostępniona w trakcie składania zamówienia.

7. Informacje, materiały fotograficzne, dane, oprogramowanie, grafika, filmy, obrazy, produkty i ogólnie wszystkie materiały zawarte w Sklepie internetowym (zwane dalej „Materiały”) są wyłączną własnością Pramac sp. z.o.o.

8. Wyraźnie zabrania się powielania, nawet częściowego powielania, pobierania, nagrywania, publikowania lub rozpowszechniania Materiałów w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Sklepu internetowego.

9. Znaki towarowe „PRAMAC” i „LIFTER” są nazwami handlowymi i graficznymi zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością PR Industrial, a także ich odpowiednie loga. Wszelkie inne znaki towarowe i loga wyświetlane w Sklepie internetowym stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

10. Jakiekolwiek użycie lub powielanie tych znaków towarowych i log, z jakiegokolwiek powodu lub celu, jest wyraźnie zabronione.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty i szkody, bezpośrednio lub pośrednio wszelkiego rodzaju i zdarzenia, które mogą wyniknąć z korzystania z Sklepu internetowego.

12. Materiały mogą podlegać zmianom lub aktualizacjom bez powiadomienia. Właściciel zastrzega sobie również wyłączne prawo do wprowadzania zmian i / lub ulepszeń w obrazie, produktach, tekście, aplikacjach znalezionych w Sklepie internetowym, bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym momencie.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy działający pod adresem pramac-lifter.pl i stanowiący własność Właściciela, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Właściciel lub Właściciel Sklepu internetowego lub Sprzedający – Pramac Sp. z o.o., ul. Krakowska 141 – 155 budynek F, 50-428 Wrocław, NIP: 8992544887 REGON: 020109810, KRS: 0000239425, e-mail info.pl@pramac.pl.
 3. Klient – przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie internetowym.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza sobotami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 9. „Klient – Konsument” – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie internetowym, który jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W odniesieniu do rękojmi za wady fizyczne produktów sprzedawanych ze Sklepu internetowego, do Klienta – Konsumenta mają  zastosowanie postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem art. 556(4) polskiego kodeksu cywilnego i 556 (5)  polskiego kodeksu cywilnego.\W odniesieniu do prawa do odstąpienia od umowy, do Klienta – Konsumenta mają  zastosowanie postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem rozdziału 4 (Prawo odstąpienia od umowy) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (tekst jednolity; Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zmianami).

 

III. Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
– urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
– dostęp do sieci Internet;
– adres poczty email.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem pramac-lifter.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Twój Profil” dokonuje rejestracji podając nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie ,, Twój Profil ” jest nieodpłatne.

4. Rejestracja jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

– przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu internetowego;
– dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
– dostępu do statusu oraz historii zamówień
– zamówienia produktu
– zmiany swojego hasła
– zmiany swoich danych

9. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

 

V. Realizacja zamówień

1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

2. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep internetowy prześle wówczas Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
– wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
– podanie danych do formularza rejestracyjnego ,, Dane Płatności ” bądź logowania,
– wybór formy płatności;
– zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
– wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta.
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Klient składając zamówienie jest obowiązany podać:
– Imię i nazwisko
– NIP
– Ulica, Miasto, Kod pocztowy
– Telefon
– Adres e-mail
– inne dane do dostawy jeżeli adres wysyłki będzie inny niż dane nabywcy na fakturze

 

VI. Formy płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:
a.) System płatności online
b.) Przelewu

 

VII. Ceny

1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN ( ceny netto i brutto ) i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów.

2. Dla Klienta wiążąca jest cena produktu przesłana w potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przesłane do Przedsiębiorcy jest momentem zawarcia umowy sprzedaży.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest po otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzana jest w przesłanej wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

VIII. Dostawa

1. Dostawa zakupionych produktów w Sklepie internetowym odbywa się poprzez firmę kurierską JAS – FBG S.A. ( NIP: 6330003565, adres: 40-706 Katowice ul. Kolejowa 17 )

2. Termin dostawy jest ustalany w sposób indywidualny z każdym Klientem w potwierdzeniu zamówienia.

3. Dostawa i odbiór produktów dokonywana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.

 

IX. Zwroty

Jeżeli nie jesteś Klientem – Konsumentem obowiązuje procedura zwrotu towarów poniżej. Jeżeli jesteś Klientem – Konsumentem obowiązuje procedura zwrotu towarów poniżej z uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawach konsumenta i polskiego kodeksu cywilnego.:

 1. Właściciel Sklepu internetowego nie ponosi kosztów transportu zwracanych produktów przez Klientów.
 2. Klienci ponoszą koszty zwrotu produktów do Właściciela Sklepu internetowego. Wybór firmy kurierskiej do transportu zwracanych produktów należy do Klienta.
 3. Zwrot zamówienia od Klienta musi być uzgodniony z Właścicielem drogą mailową przez Klienta. Właściciel udziela zgody na zwrot zamówionych produktów. Nie otrzymanie zgody przez Klienta oznacza brak akceptacji na zwrot zamówienia.
 4. Adres do wysyłki zwracanych produktów od Klientów jest następujący: Pramac Sp. z o.o., ul. Krakowska 141 – 155 budynek F, 50-428 Wrocław.
 5. Po dostarczeniu do Właściciela Sklepu internetowego zwracanych produktów, Właściciel dokonuje weryfikacji stanu produktów. Wyniki weryfikacji decydują o otrzymaniu zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta.
 6. Właściciel Sklepu internetowego dokonuje zwrotu otrzymanych pieniędzy od Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu zamówienia po zrealizowaniu wymaganych przez Regulamin warunków zwrotu.
 7. Właściciel sklepu informuje, że produkty zwrócone przez Klientów bez uprzedniej zgody Właściciela oraz bez opłaconego transportu nie będą przyjmowane.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu otrzymanych pieniędzy, pomniejszony o koszty transportu do Klienta oraz prowizję systemu przetwarzającego płatność Blue – Media w wysokości 0,99 % od każdej transakcji.

X. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Jeżeli jesteś Klientem – Konsumentem przysługuje Tobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W tym przypadku, obowiązuje następująca procedura::

 1. Klient – Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: Pramac sp.z.o.o. 50-428 Wrocław ul. Krakowskiej 141 – 155 budynek F lub adresy mailowe: info.pl@pramac.pl oraz polska@pramac.com.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres firmy: Pramac sp.z.o.o. 50-428 Wrocław ul. Krakowska 141 – 155 budynek F.
 3. Klient – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Jeżeli Klient – Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi – konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Klient – Konsument, chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta – konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Klient – Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta – Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta – Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – Konsument, chyba że Klient – Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi – Konsumentowi w wypadkach:

– świadczeń o właściwościach określonych przez klienta – konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)

– świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta – konsumenta.

 

XI. Rękojmia

Jeżeli jesteś Klientem – Konsumentem przysługuje Tobie prawo do rękojmi za wady.

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Klient – Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana listem na adres firmy: Pramac sp.z.o.o. 50-428 Wrocław ul. Krakowska 141 – 155 budynek F lub na adresy mailowe: info.pl@pramac.pl oraz polska@pramac.com.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności oraz data jej wystąpienia. Powinno być określone również żądanie Klienta – Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient – Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta – Konsumenta.
 6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta – Konsumenta.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient – Konsument może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi – Konsumentowi równowartość ceny produktu. Klient – Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta – Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencji.

XII. Anulowanie zamówienia

1. Przy anulowaniu zamówienia, kwota zwrócona klientowi jest pomniejszona o prowizję serwisu przetwarzającego płatność Blue Media według stawki 0,99% od transakcji.

2. Przy anulowaniu zamówienia, klient ponosi koszt anulowania rozpoczętych procedur kompletacji i transportu zamówienia.

 

XIII. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie internetowej, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

XIV. Pozostałe regulacje

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

2. Właściciel Sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.